Alm. forretningsbetingelser

Kommentarer lukket til Alm. forretningsbetingelser

1. AFTALER
1.1 Rydning
Alle rum, hvori gulvafslibning skal foretages, skal der være ryddet for indbogenstande som møbler, skabe o.lign.
Er ikke noget gulventreprenøren foretager.1.2 Afdækning
Indbogenstande der ikke lader sig flytte, bør afdækkes støvtæt / samt evt. afdække tilstødende lokaler (kundens ansvar)
Tekniske installationer ved gulve, fx ledninger, kabler og rør skal være demonteret eller afdækket forsvarligt.
Er ikke noget gulventreprenøren foretager.1.3 Fjernelse af lister plader, søm m.m
Alle sand- fejelister og skinner; samt eventuelle søm dykkes, gulvbelægninger / gulvplader- ovnplader Stifter og søm skal fjernes fra gulvoverfladen.
Kan tilbydes af gulventreprenøren mod betaling.

2. INFORMATION
Efter endt afslibning og overfladebehandling kan der forekomme mindre støvpartikler i overfladen, idet et totalt støvfrit miljø ikke kan opnås.

3. FORBEHOLD
3.1 Elektricitet
Der skal være fri adgang til elektricitet, minimum 230V/13 A, dog helst 380V/16 A. Desuden skal der være brugbare stikkontakter i de rum, umiddelbart hvor gulvafslibningen skal foretages.
assistance fra elektriker – elværker på kundens regning.
3.2 Støv – støj – lugtgener
Støv, støj og lugtgener må i et vist omfang forventes. Ved slibning af trapper og gulve med spartelmasse må støv i et større omfang forventes.
Gulventreprenøren støvsuger de vandrette flader (hvor det er muligt), i de rum hvor arbejdet er blevet udført i.(støvsuges af hensyn til efterfølgende overfladebehandling)

3.3 Vægge – fodpaneler – sokler o. lign
Ved gulvafslibningen og overfladebehandlingen, kan der forekomme småskader på tilstødende væge – træværk og sokler. I fald der skal males, anbefales det, at sidste gang maling foretages efter afslibningen og overfladebehandlingen
3.4 Afslibning af lamelparketgulve
Hvis gulve af lamelbrædder tidligere har været slebet, er der risiko for, at der slibes igennem slidlaget. Dette vil medføre, at gulvets udseende ændres markant. Gulventreprenøren er i disse tilfælde uden ansvar for gennemslibning af slidlaget.
Gulventreprenøren er ej heller ansvarlig for “parketstaveslip”, dvs. parketstave der løsner sig i forbindelse med/efter afslibning samt overfladebehandling.
3.5 Genlakering (mat/letslibning)
Hvis gulve har været vedligeholdt med produkter der indeholder voks -polish  – harpiks o. lign  hvorved at den nye lak ”skiller” –tørrer  uens op- lang tørrertid.
Gulventreprenøren er  uden ansvar for dette.